Zespół Przedszkola

Agnieszka Głasek – Dyrektor

Agnieszka Głasek małeWykształcenie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Menadżerskie Studia Podyplomowe. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie – mgr ekonomii. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie – Kierunek: Finanse. 

Dodatkowe kwalifikacje: Członek Akademii Liderów Oświaty Szkół Uczących Się, Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo, Członek Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty  i Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Koordynator Projektu Unijnego „Mały Odkrywca w Przedszkolu”. 

Doświadczenie zawodowe: Aktywna zawodowo od 17 lat. Od 2008 roku właściciel Przedszkola Niepublicznego „Puchatkowo” w Lipówkach, a od roku 2014 – Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Chotyni.

Zainteresowania: fotografia, gra na gitarze, pływanie, gotowanie i pieczenie, squash, taniec, narciarstwo, nurkowanie, czytanie.

 

Beata Lipińska – Kierownik Przedszkola

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – mgr pedagogiki. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie: Psychologia Społeczna – mgr psychologii.

Dodatkowe kwalifikacje:  cykl szkoleń: „Pozytywna dyscyplina w wychowaniu dziecka”, „Drama w rozwoju dziecka i skutecznym nauczaniu”, „Metody aktywizujące w przedszkolu”, „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna”, „Obowiązki ucznia, rodzica  i nauczyciela”, „Nagroda i motywacja dla ucznia. Jak kształtować pozytywne zachowania”, „Skupienie, samoukojenie, wyciszenie  – czyli technika pracy z ciałem i umysłem”, „Empatia, czyli obecność i uwaga skierowana na uczucia i potrzeby”.  Cykl warsztatów  biznesowych: „Psychologia procesu rekrutacji i selekcji kadr”, „Centrum Oceny i Rozwoju – szkolenie dla Asesorów”, „Wprowadzenie do zarządzania”, „Psychologia Szefa – Szef to zawód”, „Zarządzanie sytuacyjne”, „Coaching Clinic”.    

Doświadczenie zawodowe: Wieloletnia praktyka zawodowa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Doradztwo dla kadry zarządzającej. Tworzenie programów szkoleniowych, weryfikacja i dobór narzędzi rozwojowych, prowadzenie szkoleń. Diagnoza psychologiczna. Rekrutacja personelu. Wdrażanie procesów zarządzania talentami, tworzenie indywidualnych planów rozwojowych.  Zarządzanie zmianą.  Budowanie kultury organizacyjnej.                         

Zainteresowania: Człowiek i jego motywy działania, rozwój osobisty i kompetencyjny dzieci i dorosłych, literatura, teatr, góry.

 

Anna Jaroń – Doradca Dydaktyczny

Wykształcenie: Studia podyplomowe – Matematyka w Nowej Szkole. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach – Nauczanie Zintegrowane.

Dodatkowe kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody, kurs kierowników wycieczek oraz kursy doskonalące: „Ekspert w regionie”, „Multimedia w nauczaniu”,  „Pomiar dydaktyczny”, „Ocenianie zewnętrzne”.

Doświadczenie zawodowe: 32-letnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela. Stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zainteresowania: praca społeczna w charakterze wolontariusza, pielęgnacja przydomowego ogrodu, przygotowywanie wypieków oraz smacznych dań dla swojej rodziny,  jazda na rowerze, muzyka, film.

 

Agnieszka Głowala – Nauczyciel Grupy Zająców (5-latki)

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski: Pomoc Społeczna Dzieciom i ich Rodzinom – mgr pedagogiki. Uniwersytet Warszawski: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – licencjat.

Dodatkowe kwalifikacje:  Nauczyciel Kontraktowy. Cykl szkoleń: „Pozytywna dyscyplina w wychowaniu dziecka”, „Drama w rozwoju dziecka i skutecznym nauczaniu”, „Metody aktywizujące w przedszkolu”, „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna”, „Metoda sylabiczna nauki czytania”, „Obowiązki ucznia, rodzica i nauczyciela”, „Nagroda i motywacja dla ucznia. Jak kształtować pozytywne zachowania”, „Skupienie, samoukojenie, wyciszenie  – czyli technika pracy z ciałem i umysłem”, „Empatia, czyli obecność i uwaga skierowana na uczucia i potrzeby”.

Doświadczenie zawodowe: od 4 lat w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatkowo”, wcześniej praktyki studenckie oraz zaangażowanie w przedszkolny wolontariat.

Zainteresowania: rysowanie i malowanie, taniec i muzyka, jazda na rolkach, sport, aerobik i basen, filmy, wycieczki.  

 

Paulina Majak – Nauczyciel Grupy Puchatków (4-latki)

Wykształcenie: W trakcie: studia mgr – Pedagogika ze specjalnością Profilaktyka Społeczna. Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach: Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym – licencjat.       

Doświadczenie zawodowe: od stycznia w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatkowo”, wcześniej praca w Przedszkolu „Kubuś” w Starej Miłosnej jako Pomoc Nauczyciela.

Zainteresowania: dobra książka, muzyka, kuchnia polska.

 

Emilia Kopik – Nauczyciel Grupy Tygrysków (2-3-latki)

Wykształcenie: W trakcie: studia mgr – Pedagogika Korekcyjna. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: Pedagogika Wczesnoszkolna – licencjat.    

Dodatkowe kwalifikacje: W trakcie awansu zawodowego na stopień Nauczyciela Kontraktowego. Szkolenie „Pozytywna dyscyplina w wychowaniu dziecka”.

Doświadczenie zawodowe: od września’2017 w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatkowo”, wcześniej praca w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Sztuki Dziecięcej” w Garwolinie na stanowisku Pomoc Nauczyciela.

Zainteresowania: cukiernictwo, aktywny wypoczynek z najbliższymi.

 

Katarzyna Pacek – Pomoc Nauczyciela Grupy Tygrysków (2-3-latki)

Wykształcenie: W trakcie: studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną.

Dodatkowe kwalifikacje: cykl szkoleń: „Pozytywna dyscyplina w wychowaniu dziecka”, „Drama w rozwoju dziecka i skutecznym nauczaniu”, „Metody aktywizujące w przedszkolu”, „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna”.  Kurs Animatora Zabaw dla Dzieci, organizowany przez Akademię Animatora. Kwalifikacje w zakresie ćwiczeń logopedycznych stymulujących rozwój mowy dziecka „LOGOFIGLE”.

Doświadczenie zawodowe: od 2 lat w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatkowo”, wcześniej praktyki studenckie.

Zainteresowania: literatura, muzyka, podróże, ogród, rośliny, wycieczki rowerowe, sport ,film, morze – ulubione miejsce Orłowo ( klify). 

 

Katarzyna Poreda – Nauczyciel Wspomagający

Wykształcenie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą – mgr terapii pedagogicznej.

Doświadczenie zawodowe: wolontariat oraz praktyki studenckie odbywane w różnych placówkach edukacyjnych, tj. w szkole i przedszkolu o charakterze masowym, szkole specjalnej, przedszkolach integracyjnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zainteresowania: aktywne spędzanie wolnego czasu (spacery po górach, wycieczki rowerowe), robótki ręczne (wyszywanie haftem krzyżykowym), literatura, muzyka.