Misja i wizja naszego przedszkola

„Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, radością, mądrością i szczęściem”.

Misja przedszkola

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego, indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisku i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

Chcemy wychować dziecko bogate w wyobraźnię twórczą, otwarte na pomysły, chętne do odkrywania świata, spontaniczne w wyrażaniu swoich uczuć i myśli, gotowe do poszukiwań nowych, ciekawych rozwiązań.

Wizja przedszkola

Nasze przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i ich rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwość na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.