Oferta

Nasze przedszkole:

 • jest czynne od godz. 5:30 do 18:00,
 • jest dobrze zlokalizowane – z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni,
 • jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • stwarza warunki do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci,
 • realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe.

W naszym przedszkolu:

 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • dzieci rozwijają swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach zorganizowanych:  język angielski, zajęcia logopedyczne, taniec, rytmika z muzykoterapią, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kulinarne,
 • respektowane są normy społeczne,
 • każdy przedszkolak ma poczucie własnej wartości i niepowtarzalności,
 • rodzice są partnerami, inicjatorami i współrealizatorami najważniejszych wydarzeń i uroczystości przedszkolnych,
 • pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nasi nauczyciele:

 • mają kwalifikacje i kompetencje, niezbędne do pracy z dziećmi,
 • są kreatywni, nastawieni na wzbogacanie własnej wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności,
 • współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów dydaktycznych,
 • współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi ich dzieci.