Plan dnia

Ramowy Rozkład Dnia

7.00 – 7.40                  Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy indywidualne.

7.40 – 8.45                  Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

Zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające wyobraźnię przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa.

8.45 – 9.00                  Przygotowanie do śniadania, mycie rąk (czynności organizacyjne i samoobsługowe).

9.00 – 9.20                  Śniadanie.

9.20 – 11.00                Zajęcia dydaktyczne.

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zajęcia dodatkowe.

11.00 – 11.45              Zajęcia na świeżym powietrzu.

Gry i zabawy kształtujące postawę ciała, zabawy organizowane i swobodne na przedszkolnym placu zabaw, spacery.

11.45 – 12.00              Przygotowanie do obiadu, mycie rąk (czynności organizacyjne i samoobsługowe).

12.00 – 12.30              Obiad.

12.30 – 14.00              Mycie zębów, odpoczynek po obiedzie.

Czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawa ruchowa.

14.00 – 14.50              Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne w sali.   

Przygotowanie do podwieczorku (czynności organizacyjne i samoobsługowe).

15.00 – 15.20              Podwieczorek I.

15.20 – 17.00              Zabawy i gry dydaktyczne.

Ćwiczenia grafomotoryczne, słowne i inne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy w małych zespołach według zainteresowań, swobodne zabawy z inicjatywy dzieci.

Przygotowanie do podwieczorku (czynności organizacyjne i samoobsługowe).

17.00 – 17.15              Podwieczorek II.

17.15 – 18.00            Rozchodzenie się dzieci.                                                                                                        

Zabawy integracyjne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.