Rekrutacja

Zapisy do Przedszkola

Podstawą zapisania dziecka do naszego przedszkola jest wypełnienie i złożenie „Karty Zgłoszenia”, a następnie podpisanie umowy i wpłata wpisowego w terminie ustalonym przez Dyrektora.

Kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, ich rodzeństwo oraz dzieci pracowników przedszkola.

Kartę Zgłoszenia można składać przez cały rok – istnieje możliwość, aby dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola w ciągu trwania roku przedszkolnego, o ile posiadamy wolne miejsca w odpowiedniej grupie wiekowej.

 

Karta Zgłoszenia do Przedszkola Niepublicznego PUCHATKOWO

Regulamin Przedszkola Niepublicznego PUCHATKOWO